Эх оронч худалдан авалт | Онлайн үзэсгэлэн худалдаа

2021 оны 4-р сарын 1-нээс 5-р сарын 1-ны хооронд зохион байгуулагдах “Эх оронч худалдан авалт” онлайн үзэсгэлэн худалдаанд оролцож байна. Тухайн үзэсглэнгээр зочлон манай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ болон компанийн үүх түүхтэй танилцах бүрэн боломжтой.

Үзэсгэлэнгээр зочлох: www.expomongolia.org