card

Хүний нөөц - шалгаруулалт

Бидэнтэй нэгдэх шалтгаан:

Сонгон шалгаруулалт:

  • Анкеттай танилцах
  • Ярилцлагад урих
  • 1-р шатны ярилцлага
  • 2-р шатны ярилцлагыг харьяалагдах албаны даргатай ярилцлага хийнэ.
    /Бид таныг олон дахин сонгон шалгаруулалтад дуудахгүйгээр 1-р шатны ярилцлагад тэнцсэн ажил горилогчдыг шууд 2-р шатны ярилцлагад урьдаг/
  • Тодорхой төвшний ажил горилогчдоос мэргэжлийн шалгалт авах
  • Эцсийн шийд гаргах
  • Ажилд авах
Нээлттэй ажлын байрууд