Хүнс комплекс ХХК-ийн төсөл дээр хамтран ажиллахыг урьж байна.

Төслийн барилгын ажлын ерөнхий гүйцэтгэгч Компани хайж байна.