Хямдралтай худалдаанд урьж байна

Өдрийн мэнд

7 сарын 8-ны өдрөөс 7 сарын 21-ний өдрийг дуустал Чингис Е-март болон Соло Е-март салбаруудад 3 төрлийн бүтээгдэхүүндээ 20 хувь хүртэлх хямдралтай худалдаа зарлаж байна.